Duizeligheid

Duizeligheid is een term die we gebruiken voor evenwichtsklachten. De sensaties die men ervaart kunnen onderling nogal verschillen: draaierigheid, licht in het hoofd, zweverigheid, het gevoel dat de wereld draait, het gevoel zelf rond te tollen of het gevoel te vallen. Verder kunnen er bijkomende verschijnselen zijn zoals angst, transpireren, misselijkheid of braken. Evenwichtsklachten kunnen veel onzekerheid geven en erg beperkend zijn in het dagelijks leven.

Er zijn vele vormen van duizeligheid (bron: Apeldoorns Duizeligheids Centrum, www.duizeligheidscentrum.nl)

  • Bij ongeveer de helft van de patiënten is duizeligheid een aandoening van het binnenoor, waar het evenwichtsorgaan in ligt. De meest voorkomende binnenooraandoening is benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD): een draaiduizeligheid die seconden duurt en optreedt bij bepaalde bewegingen zoals bukken, omhoog kijken, omdraaien in bed of gaan liggen in bed. De klachten worden veroorzaakt door ‘steentjes’ die zwerven door het evenwichtsorgaan. Dit is een onschuldige, maar hinderlijke, aandoening die gelukkig weer over kan gaan.
  • Bij ongeveer een derde van de patiënten is hyperventilatie de oorzaak van de duizeligheid of is dit zeer waarschijnlijk. Met name de chronische hyperventilatie kan tot atypische duizeligheidsklachten leiden.
  • Bij een kleine groep is de ziekte van Ménière de oorzaak voor de klachten. Vaker is er echter van de goedaardige variant sprake: recurrent vestibulopathy. Dit kent een gunstiger beloop dan de ziekte van Ménière.
  • Soms blijkt een infectie van het evenwichtsorgaan en/of de evenwichtszenuw, oftewel neuritis vestibularis, de oorzaak van de duizeligheid te zijn.
  • Bij een aantal patiënten blijkt de duizeligheid door andere, uiteenlopende oorzaken te kunnen worden verklaard, bijvoorbeeld door bloeddrukproblemen, een doorbloedingsstoornis van de hersenen of door bijwerking van medicijnen.
  • In circa 15% van de gevallen wordt er geen duidelijke oorzaak voor de klachten gevonden.

Naast klachten van het evenwichtsorgaan kunt u ook last hebben van verminderd gehoor of oorsuizen. Dit komt omdat het evenwichtsorgaan dicht bij het gehoororgaan (slakkenhuis) ligt.

Afhankelijk van de oorzaak van uw evenwichtsklachten zijn de volgende behandelingen mogelijk in mijn praktijk:

  • Repositiemanoeuvres: Bij BPPD (benigne paroxysmale positiedraaiduizeligheid) wordt een manoeuvre uitgevoerd waarbij uw lichaam op een bepaalde manier draait om zo de losliggende ‘steentjes’ terug te brengen naar de plek in het evenwichtsorgaan waar ze oorspronkelijk vandaan komen.
  • Oefentherapie: bij balans- en evenwichtsklachtenklachten die het gevolg zijn van beschadiging van het evenwichtsorgaan kunnen gerichte oefeningen mechanismen bevorderen die het herstel compenseren.
  • Oefentherapie: bij hyperventilatie kunnen specifieke ademhalingsoefeningen helpen.

Ik heb mij, na een opleiding in het Apeldoorns duizeligheidscentrum, gespecialiseerd in het behandelen van duizeligheidsklachten, zoals BPPD en vestibulaire duizeligheidsklachten.
Door eerst goed na te gaan om welke soort duizeligheid het gaat, leer ik u bepaalde manoeuvres of specifieke oefeningen om van u klachten af te komen.

Op de site van het Kenniscentrum Duizeligheid vindt u de vermelding van mijn praktijk: https://www.kenniscentrumduizeligheid.nl/kenniscentrum-duizeligheid/Duizeligheidsnet/Praktijken-op-kaart.html