Haptonomie

Haptonomie gaat ervan uit dat al ons gedrag en handelen wordt gestuurd door ons gevoel. Mensen die op een ongezonde manier met hun gevoel omgaan door er niet naar te luisteren, kunnen lichamelijke klachten ontwikkelen.

Haptonomie betekent letterlijk de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven.

In onze cultuur wordt het voelen vaak ondergeschikt gemaakt aan het denken. Haptonomie bestudeert juist het voelen en het verband met het gevoelsleven, ons staan in het leven en in relaties, verbondenheid, liefde, verantwoordelijkheid en hoe dit alles tastbaar (te maken) is.

Haptonomie ziet het lichaam als ‘drager’ van gevoelens. Het heeft bij wijze van spreken een geheugen voor gevoelservaringen. En deze ervaringen zijn in het lichaam terug te vinden. Bijvoorbeeld door blokkades in bewegingspatronen, remmingen in de expressie van gevoelens en ingehouden gebaren. Dit vermindert ook het vermogen tot het aangaan en beleven van contact.

In mijn praktijk zal ik bij bepaalde klachten gebruik maken van mijn kennis over de haptonomie. Sommige klachten, zoals hyperventilatie, spanningsklachten en onverklaarbare of chronische pijn hebben namelijk niet alleen een fysieke oorzaak maar zijn een gevolg van het niet in balans zijn van het verstand en het gevoel. Door middel van haptonomische oefeningen en aanraking maak ik de patiënt hiervan bewust.