Myofasciale Triggerpoint Therapie en Dry Needling

Onder het myofasciale pijnsyndroom verstaat men een verzameling van klachten en symptomen in het houdings- en bewegingsapparaat die veroorzaakt worden door myofasciale “triggerpoints”.
Een myofasciale triggerpoint is een pijnlijke spierverharding die, behalve pijn ter plekke, ook uitstraling van de pijn kan geven naar andere gebieden, bijvoorbeeld vanuit de nek of schouder naar de arm. Iedere spier heeft zijn eigen specifieke uitstralingsgebied.

Triggerpoints zijn een veelvoorkomende oorzaak van pijnklachten in het spierstelsel die vaak over het hoofd worden gezien en die een groot aantal uiteenlopende klachten kunnen
geven zoals o.a.: pijn, stijfheid, duizeligheid, hoofdpijn en coördinatiestoornissen.

De therapie is gericht op het inactiveren van de myofasciale triggerpoints door middel van manuele technieken of Dry Needling.
De strakke spierstrengen worden losgemaakt, waardoor de spierspanning
afneemt.
Door de behandeling raakt de spier weer helemaal ontspannen en kan de
normale spierstofwisseling herstellen. De pijn wordt hierdoor minder.

Met rekoefeningen wordt de lengte van de spier genormaliseerd.
Waar nodig wordt met bewegingsoefeningen de volledige beweeglijkheid
weer bereikt.