Haptonomie

Haptonomie gaat ervan uit dat al ons gedrag en handelen wordt gestuurd door ons gevoel. Mensen die op een ongezonde manier met hun gevoel omgaan door er niet naar te luisteren, kunnen lichamelijke klachten ontwikkelen.

Haptonomie betekent letterlijk de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven.

In onze cultuur wordt het voelen vaak ondergeschikt gemaakt aan het denken. Haptonomie bestudeert juist het voelen en het verband met het gevoelsleven, ons staan in het leven en in relaties, verbondenheid, liefde, verantwoordelijkheid en hoe dit alles tastbaar (te maken) is.

Haptonomie ziet het lichaam als ‘drager’ van gevoelens. Het heeft bij wijze van spreken een geheugen voor gevoelservaringen. En deze ervaringen zijn in het lichaam terug te vinden. Bijvoorbeeld door blokkades in bewegingspatronen, remmingen in de expressie van gevoelens en ingehouden gebaren. Dit vermindert ook het vermogen tot het aangaan en beleven van contact.

In mijn praktijk zal ik bij bepaalde klachten gebruik maken van mijn kennis over de haptonomie. Sommige klachten, zoals hyperventilatie, spanningsklachten en onverklaarbare of chronische pijn hebben namelijk niet alleen een fysieke oorzaak maar zijn een gevolg van het niet in balans zijn van het verstand en het gevoel. Door middel van haptonomische oefeningen en aanraking maak ik de patiënt hiervan bewust.

Slaapoefentherapie

Iedereen slaapt wel eens slecht. Maar als u langere tijd slecht slaapt neemt de vermoeidheid toe en ervaart u steeds meer beperkingen in uw functioneren. Op den duur beïnvloedt het uw hele leven en al uw emoties.

Slaapproblemen komen voor op iedere leeftijd door allerlei verschillende factoren. In de praktijk wordt sinds juni 2017 ook slaapoefentherapie voor kinderen aangeboden.

Slapen kunt u gelukkig leren. Slaapoefentherapie biedt structurele oplossingen voor het verbeteren van de nachtrust van volwassenen, kinderen en ouderen. Het is een laagdrempelige evidence based methode gebaseerd op de werkwijzen uit de psychosomatische oefentherapie.

Voorbeelden van slaapproblemen die ik behandel: inslaapproblemen, doorslaapproblemen, te vroeg wakker worden, nachtelijk piekeren, postoperatieve slaapproblemen en langdurig gebruik van slaapmedicatie

Vergoeding: Slaapoefentherapie wordt altijd vergoed voor kinderen tot 18 jaar en voor volwassenen uit de aanvullende verzekering.

Myofasciale Triggerpoint Therapie en Dry Needling

Onder het myofasciale pijnsyndroom verstaat men een verzameling van klachten en symptomen in het houdings- en bewegingsapparaat die veroorzaakt worden door myofasciale “triggerpoints”.
Een myofasciale triggerpoint is een pijnlijke spierverharding die, behalve pijn ter plekke, ook uitstraling van de pijn kan geven naar andere gebieden, bijvoorbeeld vanuit de nek of schouder naar de arm. Iedere spier heeft zijn eigen specifieke uitstralingsgebied.

Triggerpoints zijn een veelvoorkomende oorzaak van pijnklachten in het spierstelsel die vaak over het hoofd worden gezien en die een groot aantal uiteenlopende klachten kunnen
geven zoals o.a.: pijn, stijfheid, duizeligheid, hoofdpijn en coördinatiestoornissen.

De therapie is gericht op het inactiveren van de myofasciale triggerpoints door middel van manuele technieken of Dry Needling.
De strakke spierstrengen worden losgemaakt, waardoor de spierspanning
afneemt.
Door de behandeling raakt de spier weer helemaal ontspannen en kan de
normale spierstofwisseling herstellen. De pijn wordt hierdoor minder.

Met rekoefeningen wordt de lengte van de spier genormaliseerd.
Waar nodig wordt met bewegingsoefeningen de volledige beweeglijkheid
weer bereikt.

Psychosomatische Oefentherapie

Wanneer we uit balans raken door een te hoge werkdruk, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, drukte thuis of op het werk, zorgen, conflicten dan kan deze spanning lichamelijke klachten veroorzaken. De psychosomatisch oefentherapeut helpt lichaam en geest weer in balans te brengen.

Stress, wij hebben er dagelijks mee te maken. Er is niets aan de hand als wij ons er goed bij voelen. Stress is zelfs gezond. Stress wordt ongezond wanneer wij stress niet afwisselen met ontspanning en herstel.

Enerzijds kunnen wij stress psychisch ervaren. Bijvoorbeeld wanneer onze concentratie vermindert, wij prikkelbaar worden, gaan piekeren of problemen hebben met slapen. Anderzijds kunnen wij stress ook meer lichamelijk ervaren door bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningsklachten en ademhalingsproblemen. Vaak is het een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Wij spreken dan van psychosomatische klachten.

Mensen met psychosomatische klachten vallen vaak tussen de wal en het schip. Daar waar het gemengde (lichamelijke en psychosociale) problematiek betreft, biedt de psychosomatisch oefentherapeut  een totaaloplossing. Mijn behandeling richt zich zowel op de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek. Dit wordt een integrale aanpak genoemd.

De behandeling in mijn praktijk bestaat uit:

Therapeutische gesprekken, met als doel de problemen helder te krijgen, deze te verwerken, indien mogelijk op te lossen of beter te hanteren.

Cognitieve gedragstherapeutische interventie, waardoor meer inzicht in gedachten, emoties en handelen en leren er beter mee om te gaan.

Therapeutisch lichaamswerk, door middel van ontspannings-, adem- en aandachtstraining en expressieoefeningen leert u weer in balans, tot rust en in uw kracht te komen.