Directe Toegankelijkheid

Per 1 januari 2008 is de Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO) ingevoerd. Dit geeft u de vrijheid om op eigen initiatief en zonder verwijsbrief de oefentherapeut in te schakelen.

Wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts zal er voor het onderzoek en de behandeling een zorgvuldige screening plaatsvinden. Aan de hand van deze screening zal ik beslissen of u met uw klacht/hulpvraag aan het juiste adres bent. Wanneer dit niet het geval is zal ik u adviseren een afspraak te maken met uw huisarts.

Vergoedingen / Tarieven

Oefentherapie Mensendieck is een erkende, paramedische behandelmethode. Wanneer u aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen vergoed door uw zorgverzekeraar. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van de soort aanvullende verzekering die u heeft afgesloten. Raadpleeg de polis van uw ziektekostenverzekering voor informatie over de vergoeding.

Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent, dan gelden de volgende tarieven:

OmschrijvingTarief
Behandeling (half uur)€ 34,00
Screening€ 14,00
Intake en onderzoek na screening€ 38,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 44,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek€ 51,50
Toeslag voor behandeling aan huis€ 17,50

Indien u een afspraak niet kunt nakomen dient u deze 24 uur van te voren af te bellen. Wanneer dit niet gebeurt zal de afspraak in rekening worden gebracht.

Van 29 juli tot 16 augustus is de praktijk gesloten. Houd er rekening mee dat u eventueel na die tijd een reactie ontvangt.