Directe Toegankelijkheid

Per 1 januari 2008 is de Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO) ingevoerd. Dit geeft u de vrijheid om op eigen initiatief en zonder verwijsbrief de oefentherapeut in te schakelen.

Wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts zal er voor het onderzoek en de behandeling een zorgvuldige screening plaatsvinden. Aan de hand van deze screening zal ik beslissen of u met uw klacht/hulpvraag aan het juiste adres bent. Wanneer dit niet het geval is zal ik u adviseren een afspraak te maken met uw huisarts.

Vergoedingen / Tarieven

Oefentherapie Mensendieck is een erkende, paramedische behandelmethode. Wanneer u aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen vergoed door uw zorgverzekeraar. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van de soort aanvullende verzekering die u heeft afgesloten. Raadpleeg de polis van uw ziektekostenverzekering voor informatie over de vergoeding.

Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent, dan gelden de volgende tarieven:

OmschrijvingTarief
Behandeling (half uur)€ 34,00
Screening€ 14,00
Intake en onderzoek na screening€ 38,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 44,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek€ 51,50
Toeslag voor behandeling aan huis€ 17,50

Indien u een afspraak niet kunt nakomen dient u deze 24 uur van te voren af te bellen. Wanneer dit niet gebeurt zal de afspraak in rekening worden gebracht.