Directe Toegankelijkheid

Per 1 januari 2008 is de Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO) ingevoerd. Dit geeft u de vrijheid om op eigen initiatief en zonder verwijsbrief de oefentherapeut in te schakelen.

Wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts zal er voor het onderzoek en de behandeling een zorgvuldige screening plaatsvinden. Aan de hand van deze screening zal ik beslissen of u met uw klacht/hulpvraag aan het juiste adres bent. Wanneer dit niet het geval is zal ik u adviseren een afspraak te maken met uw huisarts.

Vergoedingen / Tarieven

Oefentherapie Mensendieck is een erkende, paramedische behandelmethode, de Psychosomatische oefentherapie is een specialisatie hiervan. Wanneer u aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen vergoed door uw zorgverzekeraar. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van de soort aanvullende verzekering die u heeft afgesloten. Raadpleeg de polis van uw ziektekostenverzekering voor informatie over de vergoeding.

Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent, dan gelden de volgende tarieven:

BehandelingTarief    
Behandeling in de praktijk:€ 55,-
Eerste behandeling (incl. intake en onderzoek)*€ 65,-
Verzuimtarief**€ 42,50

*Screening: als u zonder verwijzing van een (huis)arts komt, wordt eerst een screening uitgevoerd en eventueel uw huisarts geïnformeerd.

**Indien u zich binnen 24 uur voor uw afspraak afmeldt, wordt het verzuimtarief gehanteerd. Dit betekent dat er 75% van het geldende tarief bij u wordt gedeclareerd. Dit wordt niet vergoed door uw verzekeraar.